Visie

 

Ik zie het als taak om de wensen van opdrachtgevers te vertalen in een onderwerp. De meest succesvolle resultaten worden in nauwe samenwerking geboekt.

De bekende “klik” moet er dan ook zijn.

Vertrouwen, openheid maar ook humor zijn belangrijke peilers in het ontwerpproces.